Herbal Capsules Numbers 1-50

£37.80

1 biodegradable pouch contains 100 capsules. Select the capsule number you have been prescribed by Dr Jess from the list.

If you are unsure what number you were given then please confirm with the practice by ringing on 01625 850300 or e-mail clinic@drjess.co.uk

Share a healthy lifestyle.

Description

Weight: 0.038 kg
Dimensions: 18cm x 10.9cm x 2cm

Number: 100 capsules

Directions: 3 capsules, twice daily or as directed

Capsule No. 1-50

Choose from the list to order:

17 – Ding Chuan Tang, 18 – Mai Men Dong, 19-(mod) Cang Er Zi, 20 – Liu Wei Di Huang Wan, 21 Fang Feng Tong Sheng San, 27 – Liu Jun Zi Tang, 29 – Sheng Ling Bai Zhu San, 3 – Bu Gu Fang, 39 – Ban Xie Xie Xin Tang, 41 – Qing Gan Ming Mu Tang, 44 – Jia Wei Xiao Yao San, 48 – Jia Wei Yang Yin Qing Fei Tang, 49 – Zhu Rhu Wen Dan Tang, 8 – Bu Zhong Yi Qi Tang, 9 – Shi Quan Da Bu Tang

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Herbal Capsules Numbers 1-50”

Your email address will not be published. Required fields are marked *